Books

I create children’s books, mainly in Dutch, but some have been translated into French, Korean, Thai, Chinese,… All of these books are available in Dutch and Flemish book stores, but signed copies may also be purchased from my online shop.
An English translation can be provided as an attachment, if requested. 

If you have questions about these books, please do not hesitate to contact me!

Boze Juffen, Blije Juffen

15.95 

Het Stuur van Tuur

14.95 

Olivier en het Brulmonster

14.95 

Kijk uit, Millie!

12.95 

Het Pleintje, Winterwarmte

19.95 

Millie Duizendvoet

Het Uur bij Tuur

14.95 

Vik en Tuur aan het Stuur

Warme Melk met Honing

Boze Juffen, Blije Juffen

Het Stuur van Tuur

Olivier en het Brulmonster

Kijk uit, Millie!

Het Pleintje, Winterwarmte

Millie Duizendvoet

Het Uur bij Tuur

Beertje Vliegt

Clavis publishers - 2010

Beertje vliegt graag met zijn vliegtuigen. Hij vliegt met een passagiersvliegtuig en een luchtballon, een zweefvlieger en een vrachtvliegtuig, een straaljager en een raket … Met welk vliegtuig wil jij meevliegen?

Een plezierig kijkboek over vliegen en vliegtuigen. Voor peuters vanaf 24 maanden, met de wereld rondom het kind als thema.

(Little Bear can Fly)

Little Bear likes to fly in his planes. He flies in a passenger plane and a hot-air balloon, a glider and a cargo plane, a fighter jet and a rocket … Which plane do you want to fly in?

A great book about flying and airplanes. For toddlers from 24 months, with the world around the kid as a theme.

Translated in Korean.

12.95 

Ik Verkleed Me

Clavis publishers - 2009

Ik trek mijn verkleedkleren aan en verkleed me in verschillende dieren. In een lief bijtje of in een gekke aap. Heb jij ook zin om je te verkleden? Plak dan achteraan in het boekje een foto van jezelf en kijk door de gaatjes! Nu ben jij een…

Een verrassend kijk- en doeboekje vol leuke dieren.

(I disguise)

I put on my dress-up clothes and dress up like all kinds of animals. I disguise myself as a honey bee or a crazy monkey. Do you also want to disguise yourself? Stick a picture of yourself at the back of the booklet and look through the holes! Now you are a …

A surprising viewing and activity book full of nice animals.

Victor aan Zee

Clavis publishers - 2008

Victor is aan zee. Hij heeft een zwembroek aan en een petje op. Hij speelt met zijn bootje in het water en bouwt een zandkasteel op het strand. Zijn vlieger wappert in de wind en zijn emmer zit
vol schelpjes. Ga je mee?

(Victor at the beach)

Victor is at the beach. He is wearing a swimsuit and a hat. He plays with his boat in the water and builds a sand castle. His kite is flying in the wind and his bucket is full of shells. Are you coming with Victor? For babies from one year old.

6.95 

Victor in de Tuin

Clavis publishers - 2008

Victor is in de tuin. Hij geeft water aan de bloemen en zaadjes aan de vogels. Hij bouwt een kasteel in de zandbak en schopt tegen een bal. Hij rijdt ook door de tuin op zijn fiets. Doe je mee?

(Victor in the garden)

Victor is in the garden. He gives water to the flowers and seeds to the birds. He builds a castle in the sandbox and kicks a ball. He also rides through the garden on his bike. Would you like to play? For babies from one year old. 

Muizenbeetje

Clavis publishers - 2006

Het hele huis glimt als een parel. Geen kattenhaartje meer te bespeuren. Dat moet ook, want tante Klien komt op bezoek. Tante Klien is algerisch of zoiets voor kattenhaar. Ook voor stof, rommel, vieze vlekken en nog duizend en één dingen. En als de dood voor muizen. Maar verlekkerd op chocoladetaart…

Een snoepig prentenboek om in te bijten, muizenbeetje bij beetje… Voor koters vanaf 4 jaar.

(Shiny as a Cake)

The entire house shines like a pearl. No more hair from the cat. Luckily, because Aunt Clean comes to visit. Clean is allergic to cat hair. Also to dust, dirty stains and a billion other things. Such as mice.

A sweet picture book to bite into, little by little… For kids from four years old.

Translated in Korean.

10.00  5.00 

Post voor Tim

Clavis publishers - 2003

Tim is  de vrolijke brievenbus van Waldo. Elke dag krijgt hij maar wat graag de brieven voor de oude man in zijn buikje. Maar op een dag heeft Waldo een ongeluk en hij blijft weg. Tim voelt zich eenzaam, brieven krijgt hij niet meer. Bedroefd vraagt hij zich af wat er met hem zal gebeuren.

‘Post voor Tim’ werd vertaald in het Sloveens en Koreaans.

(Post for Tim)

Tim is Waldo’s cheerful letterbox. Every day he likes to keep the letters for the old man in his belly. But one day Waldo falls and has to go to the hospital. Tim feels lonely; he no longer receives letters. He sadly wonders what will happen to him…

Translated in Slovenian.

10.00  5.00 

Wat Zit er in dit Ei?

Clavis publishers - 2001

Elke kip in het hok heeft kuikentjes. Behalve Kip To. Dat maakt Kip To erg verdrietig. Zo verdrietig dat ze niet kan slapen. Ze maakt dan maar een ommetje naar de vijver. En daar vindt ze… een nest. Een nest met vier eieren erin…

(What’s in that egg?)

Every chicken in the henhouse has chickens. Except Chicken Cecilia. That makes her sad. So sad she can’t sleep. One night she goes for a walk to the pond. And there she finds… a nest. A nest with four eggs in it …

Translated in Danish, Slovenian, French and Korean.

Brutale Bertus

De Vries-Brouwers - 1999

‘Wat gaan we vandaag spelen?’ vraagt Jole als ze op een dag bij het wrak van het oude zeilschip komt. Net als anders zijn de jonge vissen uit de buurt samengekomen om leuke spelletjes te bedenken. ‘Zullen we verstoppertje spelen?’ Stelt Hugo voor. ‘Of schelpen zoeken?’ ‘O, nee,’ zucht Bertus, ‘ik heb al zoveel schelpen. Ik wil eens iets anders doen. Iets spannends, of iets wat heel gevaarlijk is. Zoals lucht happen bijvoorbeeld.’

(Brutal Bert)

“What are we going to play today?” Emma asks when one day she goes to the wreck of the old sailing ship. As usual, the young fish from the neighborhood have come together to play games. “Shall we play hide and seek?” Suggests Hugo. “Or look for shells?” “No no no,” says Bert, “I already have so many shells. I want to do something else. Something exciting, or something very dangerous.”

Winner 'Kinder- en Jeugdjury Limburg' 2001.

Beertje Vaart

Clavis publishers - 2010

Beertje vaart graag met zijn boten. Hij heeft een speedboot en een piratenschip, een vissersboot en een vrachtschip, een roeibootje en een duikboot … Met welke boot wil jij meevaren?

Een plezierig kijkboek over varen en boten. Voor peuters vanaf 24 maanden, met de wereld rondom het kind als thema.

(Little Bear can Sail)

Beertje likes to sail in his boats. He has a speed boat and a pirate ship, a fishing boat and a cargo ship, a rowing boat and a submarine … Which boat do you want to sail in?

A nice book about sailing and boats. For toddlers from 24 months, with the world around the kid 

Translated in Korean.

12.95 

Een Huis Voor Wiezewotje

Clavis publishers - 2009

Elfje Wiezewotje is verdwaald. Uren vliegt ze al rond. Ze moet dringend rusten, maar het bos onder haar zit vol gevaren. Opeens ziet ze, in de verte tussen de bomen, kleine huisjes. Zouden daar ook elfjes wonen? Zouden zij haar misschien kunnen helpen? Wiezewotje waagt het erop, maar een plek voor de nacht vindt ze niet onmiddellijk…

Dit prentenboek over Wiezewotje is een sprookjesachtig elfenverhaal met betoverende prenten, waarin gastvrijheid een belangrijke rol speelt. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

(A House for Poppy)

Poppy is an elf and she is lost. She has been flying around for hours. She needs to rest but the forest beneath her is full of dangers. Suddenly she sees small houses in the distance between the trees. Can it be an elf-village? Can the elves help her? Poppy searches, she can’t find a place for the night immediately …

This picture book about Poppy is a fairy-tale story with enchanting prints, in which hospitality plays an important role. For everyone from four years old.

15.95  10.00 

Victor en zijn Dieren

Clavis publishers - 2008

Victor en zijn dieren maken veel plezier. Zijn hondje wil een pootje geven en zijn poesje rolt met een balletje. Victor geeft wortels aan zijn konijntje en zaadjes aan zijn vogeltje. Speel je mee?

(Victor’s animals)

Victor and the animals have a lot of fun. The dog wants to shake his paw and his cat rolls around with a ball. Victor gives carrots to the bunny and seeds to the little bird. Do you want to play along? For babies from one year old. 

6.95 

Laps en Wieb

Clavis publishers - 2008

Het is rustig bij de lage heuvel waar Laps en zijn vrienden wonen. Tot ze Wieb vinden. Wieb is een wit konijntje dat verdwaald is in het bos. Laps ontfermt zich over het kleine konijn en al snel worden ze vrienden. Toch wil Wieb niet in de lage heuvel blijven, het konijntje wil terug naar huis. Samen met Laps begint hij aan een spannende en verrassende tocht.

Een prachtig vervolg op het succesvolle boek Wow, wat een wolf!, dat bekroond werd door de Kinderjury, meerdere keren vertaald werd en ook herwerkt werd tot een theaterstuk.

(Flappy and Wobble)

It is quiet on the low hill where Flappy and his friends live. Until they find Wobble. Wobble is a white bunny who’s lost in the forest. Flappy takes care of the little rabbit and soon they become friends. Yet Wobble does not want to stay on the low hill, the bunny wants to go home. Together with Flappy, he embarks on an exciting and surprising journey.

A wonderful continuation of the successful book Wow, look at that wolf!, which won an award from the Flanders Children’s jury, was translated several times and was also reworked into a theater play.

14.95 

Wow, wat een wolf!

Clavis publishers - 2004

Dit is het verhaal van een konijn. Een konijntje, om eerlijk te zijn. Het heet Laps. ‘Laps is een piepkonijn,’ lachen zijn vriendjes soms. Zelfs zijn kleinste zus is groter dan hij.

Laps verlaat zijn nest en gaat op zoek naar de wolf. Want die kan hem vast wat leren, denkt Laps. Over groot worden. Over wolf worden. Maar wolven zijn gek op konijntjes…

Dit boek werd herwerkt tot een theaterstuk.

(Wow, look at that wolf!)

This is the story of a rabbit. A tiny one to be honest. It is called Flappy. “Flappy is a tiny rabbit,” his friends sometimes like to mock him. Even his smallest sister is taller than he is.

One day, Flappy leaves the nest and goes out looking for the wolf. Because Flappy thinks he can learn something from the wolf. This is a book about growing up. About becoming a wolf. But wolves love rabbits.

This book has been reworked into a theater play.

Translated in Thai, Finnish, Slovenian.

Winner 'Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 2006'.

14.95 

Even Anders

Clavis publishers - 2002

Sinds mama weg is en Paulien bij Robbe en papa woont, is niets meer hetzelfde voor Robbe. Paulien heeft heel andere gewoonten en maniertjes dan mama. De manier waarop ze hem wakker maakt bijvoorbeeld. Of hoe ze de boterhammen smeert. Om nog maar te zwijgen over de gekke kleren die ze draagt. Robbe moet er heel erg aan wennen. Maar na een tijdje lukt het wel.

‘Even Anders’ werd vertaald in het Frans en Koreaans

(Just Different)

Since Mom’s gone and Olivia lives with Oliver and his Dad, everything has changed for Oliver. Olivia is so different from mommy. For example, how she wakes him. Or how she makes the sandwiches. Not to mention the crazy clothes she wears. Robbe has to get used to it.

Translated in French and Korean.

Beertje Vliegt

Clavis publishers - 2010

Beertje vliegt graag met zijn vliegtuigen. Hij vliegt met een passagiersvliegtuig en een luchtballon, een zweefvlieger en een vrachtvliegtuig, een straaljager en een raket … Met welk vliegtuig wil jij meevliegen?

Een plezierig kijkboek over vliegen en vliegtuigen. Voor peuters vanaf 24 maanden, met de wereld rondom het kind als thema.

(Little Bear can Fly)

Little Bear likes to fly in his planes. He flies in a passenger plane and a hot-air balloon, a glider and a cargo plane, a fighter jet and a rocket … Which plane do you want to fly in?

A great book about flying and airplanes. For toddlers from 24 months, with the world around the kid as a theme.

Translated in Korean.

12.95 

Victor aan Zee

Clavis publishers - 2008

Victor is aan zee. Hij heeft een zwembroek aan en een petje op. Hij speelt met zijn bootje in het water en bouwt een zandkasteel op het strand. Zijn vlieger wappert in de wind en zijn emmer zit
vol schelpjes. Ga je mee?

(Victor at the beach)

Victor is at the beach. He is wearing a swimsuit and a hat. He plays with his boat in the water and builds a sand castle. His kite is flying in the wind and his bucket is full of shells. Are you coming with Victor? For babies from one year old.

6.95 

Muizenbeetje

Clavis publishers - 2006

Het hele huis glimt als een parel. Geen kattenhaartje meer te bespeuren. Dat moet ook, want tante Klien komt op bezoek. Tante Klien is algerisch of zoiets voor kattenhaar. Ook voor stof, rommel, vieze vlekken en nog duizend en één dingen. En als de dood voor muizen. Maar verlekkerd op chocoladetaart…

Een snoepig prentenboek om in te bijten, muizenbeetje bij beetje… Voor koters vanaf 4 jaar.

(Shiny as a Cake)

The entire house shines like a pearl. No more hair from the cat. Luckily, because Aunt Clean comes to visit. Clean is allergic to cat hair. Also to dust, dirty stains and a billion other things. Such as mice.

A sweet picture book to bite into, little by little… For kids from four years old.

Translated in Korean.

10.00  5.00 

Wat Zit er in dit Ei?

Clavis publishers - 2001

Elke kip in het hok heeft kuikentjes. Behalve Kip To. Dat maakt Kip To erg verdrietig. Zo verdrietig dat ze niet kan slapen. Ze maakt dan maar een ommetje naar de vijver. En daar vindt ze… een nest. Een nest met vier eieren erin…

(What’s in that egg?)

Every chicken in the henhouse has chickens. Except Chicken Cecilia. That makes her sad. So sad she can’t sleep. One night she goes for a walk to the pond. And there she finds… a nest. A nest with four eggs in it …

Translated in Danish, Slovenian, French and Korean.

Beertje Vaart

Clavis publishers - 2010

Beertje vaart graag met zijn boten. Hij heeft een speedboot en een piratenschip, een vissersboot en een vrachtschip, een roeibootje en een duikboot … Met welke boot wil jij meevaren?

Een plezierig kijkboek over varen en boten. Voor peuters vanaf 24 maanden, met de wereld rondom het kind als thema.

(Little Bear can Sail)

Beertje likes to sail in his boats. He has a speed boat and a pirate ship, a fishing boat and a cargo ship, a rowing boat and a submarine … Which boat do you want to sail in?

A nice book about sailing and boats. For toddlers from 24 months, with the world around the kid 

Translated in Korean.

12.95 

Victor en zijn Dieren

Clavis publishers - 2008

Victor en zijn dieren maken veel plezier. Zijn hondje wil een pootje geven en zijn poesje rolt met een balletje. Victor geeft wortels aan zijn konijntje en zaadjes aan zijn vogeltje. Speel je mee?

(Victor’s animals)

Victor and the animals have a lot of fun. The dog wants to shake his paw and his cat rolls around with a ball. Victor gives carrots to the bunny and seeds to the little bird. Do you want to play along? For babies from one year old. 

6.95 

Wow, wat een wolf!

Clavis publishers - 2004

Dit is het verhaal van een konijn. Een konijntje, om eerlijk te zijn. Het heet Laps. ‘Laps is een piepkonijn,’ lachen zijn vriendjes soms. Zelfs zijn kleinste zus is groter dan hij.

Laps verlaat zijn nest en gaat op zoek naar de wolf. Want die kan hem vast wat leren, denkt Laps. Over groot worden. Over wolf worden. Maar wolven zijn gek op konijntjes…

Dit boek werd herwerkt tot een theaterstuk.

(Wow, look at that wolf!)

This is the story of a rabbit. A tiny one to be honest. It is called Flappy. “Flappy is a tiny rabbit,” his friends sometimes like to mock him. Even his smallest sister is taller than he is.

One day, Flappy leaves the nest and goes out looking for the wolf. Because Flappy thinks he can learn something from the wolf. This is a book about growing up. About becoming a wolf. But wolves love rabbits.

This book has been reworked into a theater play.

Translated in Thai, Finnish, Slovenian.

Winner 'Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 2006'.

14.95 

Ik Verkleed Me

Clavis publishers - 2009

Ik trek mijn verkleedkleren aan en verkleed me in verschillende dieren. In een lief bijtje of in een gekke aap. Heb jij ook zin om je te verkleden? Plak dan achteraan in het boekje een foto van jezelf en kijk door de gaatjes! Nu ben jij een…

Een verrassend kijk- en doeboekje vol leuke dieren.

(I disguise)

I put on my dress-up clothes and dress up like all kinds of animals. I disguise myself as a honey bee or a crazy monkey. Do you also want to disguise yourself? Stick a picture of yourself at the back of the booklet and look through the holes! Now you are a …

A surprising viewing and activity book full of nice animals.

Victor in de Tuin

Clavis publishers - 2008

Victor is in de tuin. Hij geeft water aan de bloemen en zaadjes aan de vogels. Hij bouwt een kasteel in de zandbak en schopt tegen een bal. Hij rijdt ook door de tuin op zijn fiets. Doe je mee?

(Victor in the garden)

Victor is in the garden. He gives water to the flowers and seeds to the birds. He builds a castle in the sandbox and kicks a ball. He also rides through the garden on his bike. Would you like to play? For babies from one year old. 

Post voor Tim

Clavis publishers - 2003

Tim is  de vrolijke brievenbus van Waldo. Elke dag krijgt hij maar wat graag de brieven voor de oude man in zijn buikje. Maar op een dag heeft Waldo een ongeluk en hij blijft weg. Tim voelt zich eenzaam, brieven krijgt hij niet meer. Bedroefd vraagt hij zich af wat er met hem zal gebeuren.

‘Post voor Tim’ werd vertaald in het Sloveens en Koreaans.

(Post for Tim)

Tim is Waldo’s cheerful letterbox. Every day he likes to keep the letters for the old man in his belly. But one day Waldo falls and has to go to the hospital. Tim feels lonely; he no longer receives letters. He sadly wonders what will happen to him…

Translated in Slovenian.

Brutale Bertus

De Vries-Brouwers - 1999

‘Wat gaan we vandaag spelen?’ vraagt Jole als ze op een dag bij het wrak van het oude zeilschip komt. Net als anders zijn de jonge vissen uit de buurt samengekomen om leuke spelletjes te bedenken. ‘Zullen we verstoppertje spelen?’ Stelt Hugo voor. ‘Of schelpen zoeken?’ ‘O, nee,’ zucht Bertus, ‘ik heb al zoveel schelpen. Ik wil eens iets anders doen. Iets spannends, of iets wat heel gevaarlijk is. Zoals lucht happen bijvoorbeeld.’

(Brutal Bert)

“What are we going to play today?” Emma asks when one day she goes to the wreck of the old sailing ship. As usual, the young fish from the neighborhood have come together to play games. “Shall we play hide and seek?” Suggests Hugo. “Or look for shells?” “No no no,” says Bert, “I already have so many shells. I want to do something else. Something exciting, or something very dangerous.”

Winner 'Kinder- en Jeugdjury Limburg' 2001.

Een Huis Voor Wiezewotje

Clavis publishers - 2009

Elfje Wiezewotje is verdwaald. Uren vliegt ze al rond. Ze moet dringend rusten, maar het bos onder haar zit vol gevaren. Opeens ziet ze, in de verte tussen de bomen, kleine huisjes. Zouden daar ook elfjes wonen? Zouden zij haar misschien kunnen helpen? Wiezewotje waagt het erop, maar een plek voor de nacht vindt ze niet onmiddellijk…

Dit prentenboek over Wiezewotje is een sprookjesachtig elfenverhaal met betoverende prenten, waarin gastvrijheid een belangrijke rol speelt. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

(A House for Poppy)

Poppy is an elf and she is lost. She has been flying around for hours. She needs to rest but the forest beneath her is full of dangers. Suddenly she sees small houses in the distance between the trees. Can it be an elf-village? Can the elves help her? Poppy searches, she can’t find a place for the night immediately …

This picture book about Poppy is a fairy-tale story with enchanting prints, in which hospitality plays an important role. For everyone from four years old.

15.95  10.00 

Laps en Wieb

Clavis publishers - 2008

Het is rustig bij de lage heuvel waar Laps en zijn vrienden wonen. Tot ze Wieb vinden. Wieb is een wit konijntje dat verdwaald is in het bos. Laps ontfermt zich over het kleine konijn en al snel worden ze vrienden. Toch wil Wieb niet in de lage heuvel blijven, het konijntje wil terug naar huis. Samen met Laps begint hij aan een spannende en verrassende tocht.

Een prachtig vervolg op het succesvolle boek Wow, wat een wolf!, dat bekroond werd door de Kinderjury, meerdere keren vertaald werd en ook herwerkt werd tot een theaterstuk.

(Flappy and Wobble)

It is quiet on the low hill where Flappy and his friends live. Until they find Wobble. Wobble is a white bunny who’s lost in the forest. Flappy takes care of the little rabbit and soon they become friends. Yet Wobble does not want to stay on the low hill, the bunny wants to go home. Together with Flappy, he embarks on an exciting and surprising journey.

A wonderful continuation of the successful book Wow, look at that wolf!, which won an award from the Flanders Children’s jury, was translated several times and was also reworked into a theater play.

Even Anders

Clavis publishers - 2002

Sinds mama weg is en Paulien bij Robbe en papa woont, is niets meer hetzelfde voor Robbe. Paulien heeft heel andere gewoonten en maniertjes dan mama. De manier waarop ze hem wakker maakt bijvoorbeeld. Of hoe ze de boterhammen smeert. Om nog maar te zwijgen over de gekke kleren die ze draagt. Robbe moet er heel erg aan wennen. Maar na een tijdje lukt het wel.

‘Even Anders’ werd vertaald in het Frans en Koreaans

(Just Different)

Since Mom’s gone and Olivia lives with Oliver and his Dad, everything has changed for Oliver. Olivia is so different from mommy. For example, how she wakes him. Or how she makes the sandwiches. Not to mention the crazy clothes she wears. Robbe has to get used to it.

Translated in French and Korean.

×

Cart

Beste Nederlandstalige bezoeker,

Zoals je zal zien is deze website voorlopig alleen beschikbaar in het Engels.
Behalve de boeken pagina en de  workshops pagina.

Later dit jaar volgt er een Nederlandstalige versie. Wil je hiervan op de hoogte worden gebracht? Laat dan hier jouw e-mail adres achter. Veel plezier!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on my website.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on my website.